chodítko čtyřbodové pévné. Půjčovné 100,- Kč za měsíc